Agathos

Sterk in advisering en training binnen  Het Publieke Domein 

Lees meer

 

Welkom bij Agathos!

AGATHOS ondersteunt PUBLIEKE organisaties in hun aanpassing aan voortdurende veranderende omgevingen. Waarom?... omdat het publieke domein een van de belangrijkste pijlers is voor een gezonde, sociale en veilige samenleving. Daar dragen wij met onze expertise graag aan bij.    

Visie op veranderen
Ondanks de snelle maatschappelijke veranderingen gaat veranderen van publieke organisaties niet vanzelf. Topdown werkt steeds minder. Bij Agathos denken we dat het daadwerkelijk doen het meest effect oplevert. SOS oftewel Supervisie On the Spot. Met begeleiders die weten waar ze het over hebben en zelf afkomstig zijn uit het publiek domein.

Als metafoor hebben we 'zeilen' gekozen. Koers houden, stip op de horizon, teambuilding, scherp aan de wind koersen, tegenwind of juist de wind mee hebben, opbotsen tegen de golven..  alles zit er in.....

CEDEO
Agathos is sinds 2001 CEDEO gecertificeerd. Meer dan 13 jaar heeft Agathos, onafgebroken, een klanttevredenheid van gemiddeld  meer dan 97%. Op de website van CEDEO kunt u onze audits lezen.

ORDE VAN ORGANISATIEADVISEURS (OOA)
Een deel van de collega's is aangesloten bij de OOA. Dit betekent dat wij in onze werkwijze de spelregels van de OOA hanteren. Ook de professionalisering volgen we mede via het aanbod van de OOA.

CRBKO
Agathos is gecertificeerd door het CRKBO (Register Instellingen). In dit Register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort durend Beroepsonderwijs. De Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor Btw-vrijstelling.

Over Agathos

icon_oneWerkvormen

Agathos beschikt over veel verrassende en effectieve werkvormen.

Lees meer

icon_twoLaatste Nieuws

Lees hier de laatste ontwikkelingen.

Lees meer

icon_threeOpdrachtgevers

...... en wat ze van ons vinden.

Lees meer

icon_fourOpdrachten

Meer informatie over onze opdrachten en  aanpak.

 Lees meer

Onze Collega's

Contact

Agathos, Bevrijdingstraat 18, 1318 AP, Almere
Telefoon: 036 - 202 40 30
E-mail: info@agathos.nl