Coaching

coachingCoachen van bestuurders, leidinggevenden en projectleiders

Agathos heeft ervaren coaches die zelf ervaring hebben in het besturen, leidinggeven en het ‘trekken van projecten’.  Deze ervaring, gecombineerd met passie om mensen verder te helpen, levert resultaatgerichte coachingstrajecten op. Aan de hand van een zorgvuldige intake wordt invulling gegeven aan het traject van minimaal 5 gesprekken.