Community of Practice

Community of Practice (CoP's)
COP's zijn tijdelijke groepen van medewerkers die elkaar gevonden hebben rondom een specifiek belang, onderwerp of vraagstuk. Binnen en CoP gaat het om een verdere verdieping van het vraagstuk. Het is van belang dat COP- deelnemers zowel 'halen' als  'brengen'. Het is een actieve vorm van kennisdeling waarbij ook de sociale samenwerking een belangrijke succesfactor is. een CoP is dus een open ruimte waarin gezocht wordt naar oplossingen, maar waarbij de uitkomst niet vaststaat. Ook experimenteren is een belangrijk vorm van een CoP. Succesvolle CoP's kenmerken zich door veel vrijheid die 'de'  organisatie hen biedt en door de passie van de CoP-deelnemers.
Agathos begeleidt CoP's bij hun start.

“Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn”