Fresh-up voor teams

Fresh-up voor teams
Teams die al langere tijd onderweg komen wel eens blokkades tegen, soms inhoudelijk van aard, soms van relationele aard en soms omdat de aansturing niet meer optimaal lijkt te zijn. of omdat de omgeving iets anders vraag dan waar men mee begonnen is, of omdat de opdrachtgever is gewisseld of de opdracht zelf.
Agathos ondersteunt teams en hun projectleider met het weer op de rit krijgen van het team.