High Potential Program (HPP)

Agathos is vanaf 2002 specialist op het gebied van zogenaamde HPP's.
Soms zijn onze HPP's een vervolg op eerdere traineeprogramma's, soms bestaan onze HPP's uit nieuwe, losstaande interventies.

Samen met onze partners (specialisten in het ontwikkelen van development centers) zorgen we voor programma's met compassie. Uitdagende werkvormen waarbij de deelnemers tot het uiterste moeten gaan. Agathos kent het publieke domein goed, veel van onze collega's zijn er werkzaam geweest. Agathos coacht ook directeuren en teammanagers binnen de overheid.

Leren het verschil te maken in de eigen organisatie, stage-opdrachten bij externe partners en het aanleren van vaardigheden (zowel individueel als collectief) zijn belangrijke onderdelen van onze HPP's. Maar ook visie op de toekomst, trends zien en ontdekken op het eigen beleidsterrein.

Onze HPP's kenmerken zich door de voortdurende interactie tussen deelnemers en de eigen organisatie, maar ook met de 'Umwelt' van de eigen organisatie. Opdrachten uit HPP's maken het verschil; alleen relevante, actuele opgaven selecteren we voor onze deelnemers.

Onze digitale leeromgeving zorgt voor een optimale 24/7 toegang tot informatie, opdrachten en maakt e-coaching mogelijk.

Naast eigen begeleiders en coaches werken we samen met een grote poule van ervaren bestuurders, politici, leidinggevenden, leden van RvB's, journalisten en (gedrags-)onderzoekers.