Laatste Nieuws

Juni 2018
Agathos heeft de aanbesteding gewonnen van het nieuwe traineeprogramma voor het traineeprogramma van de provincie Zuid-Holland. Bijzonder aan dit programma is dat zowel trainees meedoen vanuit het Bedrijfsvoerings domein alsook het Beleids domein.
Agathos start binnenkort met de ontwikkeling van dit tweejarige programma. In september wordt de startbijeenkomst gehouden.

Mei 2018
Op 29 mei was er weer Top Triple Ladder bijeenkomst van Rijkswaterstaat. Programmamanagers, directeuren en top-adviseurs waren present bij het bespreken van relevante ontwikkelingen. Agathos is betrokken bij deze TTL-bijeenkomsten als ontwikkelaar van het programma en didactische ondersteuning.

Mei 2018, Samenwerken onder de Omgevingswet
Hoe bereid je jezelf en je organisatie voor op de Omgevingswet? Tijdens een workshop op de Gelderse Omgevingsdag 2018 tekenden 35 omgevingsprofessionals in op een interactieve workshop.  Eric Vink (Awareness) licht toe wat er op Omgevingsdiensten af komt en wat dat voor hun dienstenaanbod betekent. Evert Versluis (Agathos) laat de deelnemers ontdekken wat daarvoor gedaan moet worden en hoe hun talenten daarop aansluiten.

Omgevingsdiensten voeren hun taken uit in opdracht van gemeenten. Gemeenten kunnen nu alleen kiezen uit standaard dienstenpakketten en betalen extra voor speciale wensen. Omdat de Omgevingswet gemeenten meer bestuurlijke afwegingsvrijheid geeft, en meer ruimte biedt aan de inbreng van initiatiefnemers, verandert ook de rol van omgevingsdiensten. Hun dienstenpakket zal meer maatwerk, meer advies en meer communicatie moeten bieden. En naadloos samenwerken wordt belangrijker. Zo kunnen ze beter inspelen op de wensen, die per aangesloten gemeente gaan verschillen.

Agathos en Awareness helpen gemeenten en omgevingsdiensten zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet ligt de nadruk meer op vooraf de goede kaders stellen en de partijen meer met elkaar verbinden. Onze kennis en ervaring  met organisatie en communicatie hebben wij  in een toolbox gebundeld. Zo brengen we met de Quick Scan Omgevingswet in kaart waar uw organisatie staat. In een Ambitieatelier helpen we de koers te bepalen. En in een Plan van Aanpak werken we de stappen uit die uw organisatie nog moet zetten en hoe medewerkers daarop voorbereid kunnen worden.

Ons uitgangspunt is dat het vroegtijdig betrekken van de juiste belanghebbenden leidt tot meer draagvlag en hogere plankwaliteit. Met onze ervaring met participatie en verandermanagement helpen we duurzame relaties op te bouwen en overheden mee te nemen in de vereiste cultuurverandering.

April 2018, Potentials Provincie Noord-Holland gestart
Na een tweedaagse ontwerpsessie zijn de deelnemers van het Potential Programma gestart met een door hen zelf ontwikkeld ontwikkeltraject. Voor het eerste jaar staan de onderwerpen als 'persoonlijk leiderschap, 'de organisatie van de toekomst' en 'cultuur beïnvloeding'  centraal. Het programma omvat verder nog individuele coaching, intervisie en het realiseren van (leer) opdrachten vanuit de organisatie.

Maart 2018, Start werving en selectie High Potential Programma(HPP),ministerie van Justitie en Veiligheid.
Het door Agathos ontwikkelde HPP gaat binnenkort starten met de tweede uitvoering. Ook dit HPP kent drie blokken (Action Learning Opdrachten binnen het departement, Maatschappelijke Orientatie en tot slot Roulatieopdracht gedurende 6 maanden binnen of buiten het departement.) Verder wordt dit HPP vorm gegeven door individuele coaching, intervisie, en Ateliers. De doorlooptijd van dit HPP bedraagt 18 maanden.

Februari 2018, Nieuwe leergang Politiek-bestuurlijke sensitiviteit voor woningbouwcorporaties
Het is bekend dat sociale woningbouw altijd in de politieke en dus ook bestuurlijke belangstelling heeft gestaan. Voor enkele grote woningbouwcorporaties de reden deel te nemen aan de door Agathos ontwikkelde leergang PBS voor corporaties.

Januari 2018, Agathos heeft eigen kantoorhond
Wat hebben Voedingsmiddelenconcern Nestlé, Mars, Google, Amazon en sinds kort ook Agathos met elkaar gemeen. Juist ja..... de kantoorhond. Genoemde bedrijven hebben onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een hond op de werkplek en wat blijkt?.......
Minder stress: Een hond knuffelen of aaien vermindert stress.
Goed voor de samenwerking: Honden bevorderen de sociale interactie tussen mensen. Dit komt doordat het hormoon oxytocine vrijkomt bij het aaien van een hond.
Met nog meer plezier naar je werk: Wanneer er een hond op kantoor aanwezig is, gaan mensen met meer plezier naar hun werk. Hoe leuk is het om bij aankomst op kantoor begroet te worden door een vrolijke, kwispelende hond?Lichaamsbeweging: Een kantoorbaan betekent meestal de hele dag achter een bureau zitten. Daarom is het goed om regelmatig te bewegen. Een hond moet uitgelaten worden, en laat dit nu het perfecte moment zijn om zelf ook een frisse neus te gaan halen.