Laatste Nieuws

Februari 2020
Agathos 
heeft deze maand de opdracht gekregen om een simulatie te ontwikkelen in het kader van de Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden. Voor ruim 150 medewerkers van de DCMR zal, naast de simulatie, ook een module worden ontwikkeld met als titel 'Politiek bestuurlijk inzicht en de Omgevingswet'. In de simulatie zullen de deelnemers kennis maken met dilemma's die zich afspelen tussen bestuurders (wethouder) volksvertegenwoodigers( de Raad), de DCMR-medewerkers (adviseurs, handhavers, vergunningverleners), enkele bedrijven en niet te vergeten inwoners. Het traject gaat in september starten en zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen.

Februari 2020
Agathos 
heeft deze maand de opdracht gekregen om voor 140 Rijkstrainees een modulaire leergang te ontwikkelen over Projectmanagement. Na een basismodule krijgen de deelnemers de gelegenheid om uit verschillende verdiepingsmodulen een eigen menu samen te stellen. Het traject gaat in april van start en zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen.

Oktober/November 2019

Samen met docenten en studenten van het ROC College Amstelland gaan we binnenkort 'de reis van de held' maken. Nog beter onderwijs doe je samen. Met behulp van experimenten op het gebied van loopbaanbegeleiding, didactiek en onderwijsontwikkeling worden experimenten uitgevoerd in de klas en samen met studenten. We houden je op de hoogte.

Oktober 2019

Agathos legt momenteel de laatste hand aan een leergang speciaal ontwikkeld voor Ambtelijke Opdrachtgevers van provincies. Aan de hand van concrete casuïstiek worden situaties uitgespeeld. We laten ons hierbij leiden door de driehoek van Bestuurlijk Opdrachtgever > Ambtelijke Opdrachtgever > Behandelend Ambtenaar. De casuïstiek wordt naderhand becommentarieerd door gedeputeerden zelf.

Oktober 2019

Agathos heeft een leergang ontwikkeld over Politiek Bestuurlijk Bewustzijn (PBB) specifiek ontworpen voor Omgevingsdiensten. Deze maand starten we bij de DCMR in Rotterdam. Ook de consequenties van de nieuwe omgevingswet worden meegenomen in deze nieuwe leergang.

Juli 2019

High Potential Programma voor het ministerie van Justitie & Veiligheid start in september de zevende editie. Konden we een maand geleden berichten dat we druk bezig waren met de selectie, inmiddels zijn 14 deelnemers geselecteerd voor deze nieuwe HPP-leergang. Het traject duur 18 maanden en is verdeeld over drie perioden. Hierin, naast aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, ook tijd voor een 'Action Learning' Opdracht, 'Maatschappelijke Oriëntatie' en een 'Roulatieopdracht'. We wensen alle deelnemers enorm veel succes bij dit traject.

Juli 2019

Agathos heeft deze maand de uitslag gekregen van het twee-jaarlijks CEDEO kwaliteitsonderzoek. Een onderzoek bij meer dan 10 opdrachtgevers van Agathos. We zijn enorm verheugd dat we een score hebben behaald van 99,1%. We bedanken al onze opdrachtgevers voor deze fantastische waardering.

Juni 2019

Agathos mag wederom een nieuwe lichting van technische trainees ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling. In de wandelgangen ook wel het P4-traineeship genoemd. In dit tweejarig programma (2019-2021) wordt aandacht besteed aan de technische innovaties van de vier provincies ZH, NH, Utrecht en Flevoland, maar ook aan de persoonlijke ontwikkeling van de trainees. Op basis van het succes van het eerste P4 programma hopen we ook nu weer nieuwe technische collega's aan de provincie te binden.