Laatste Nieuws

Afsluiting P4 trainee-programma, januari 2019
In januari wordt het door Agathos ontwikkelde P4-traineeprogramma afgerond. Een eind-simulatie heeft de trainee-deelnemers de gelegenheid alle aangeleerde vaardigheden in te zetten in een dilemma volle situatie. Het P4-traineeprogramma is een samenwerkingsverband van vier provincies (ZH, NH, Utrecht en Flevoland) om meer technische georiënteerde trainees aan zich te binden.

Agathos en woningbouwcorporaties, december 2018
Agathos werkt momenteel voor een aantal corporaties op het gebied van samenwerken, projectmatig werken,  nieuwe wijze van aanbesteding en regisserend opdrachtgeverschap. Centrale vraag hierbij is hoe je optimaal samenwerkt als opdrachtgever met aannemers.

Agathos en gemeenten, december 2018
Agathos werkt momenteel binnen een aantal gemeenten aan de verdere optimalisering van de samenwerking tussen Raad, college en maatschappelijke organisaties.  Het beste voor hebben met de eigen gemeente vorm de basis maar is niet altijd voldoende voor een waardevolle samenwerking. Met behulp van simulaties en reflecties worden nieuwe vormen van samenwerking en communicatie ontwikkeld.

Agathos AVG-proof voor High Potential Programma  van J&V, november 2018
Agathos heeft onlangs een zogenaamd AVG-akkoord gekregen van het ministerie van J&V. De verklaring heeft betrekking op alle onderdelen van het High Potential programma dat Agathos voor J&V ontwikkelt en uitvoert (gegevens-bescherming, feedback-app e.d.)

Start High Potential Programma Ministerie van Justitie en veiligheid, september 2018
Onlangs is een nieuwe groep HPP-deelnemer gestart met een 18 maanden durend programma. De 'Learning Journey' neemt de deelnemers mee langs een zestal bestemmingen (ateliers) waarbij aandacht besteed wordt aan persoonlijk leiderschap i.r.t de (maatschappelijke) opgaven van het ministerie. Het HPP vormt voor de deelnemers de ultieme uitdaging van ontwikkelen, reflecteren en resultaten boeken. Naast de Ateliers is er intervisie en individuele coaching.

Nieuw traineeprogramma provincie Zuid-Holland, Juni 2018
Agathos is onlangs gestart met het nieuwe traineeprogramma van de provincie Zuid-Holland. Bijzonder aan dit programma is dat zowel trainees meedoen vanuit het Bedrijfsvoerings domein alsook het Beleids domein. Het traject bestaat zowel aandacht aan inhoudelijke onderwerpen (werken in een politiek bestuurlijke context, opgavegericht werken) alsook aan persoonlijk leiderschap en relevante vaardigheden voor de ambtenaar 3.0
.