Instrumenten

instrumentenDe methodiek van Belbin’s teamrollen maakt het mogelijk om bij het formeren van een team rekening te houden met ieders kwaliteiten. Samen met het softwareprogramma ©Interplace zorgen wij er bij Agathos voor dat er een team samengesteld kan worden dat past bij de uitdaging waar het voor staat.

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung. Het model biedt een grote mate van helderheid over het succes van een team en de individuele bijdragen hierin.

Latent Talent is een praktische werkwijze om (latente) talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Iemand die zijn talenten kan inzetten en ontwikkelen, werkt met meer plezier, meer motivatie en is daardoor succesvoller. Door het gebruik van de Talentontdekker ontdek je je (latente) talenten en weet hoe je deze verder kan ontwikkelen.

Teambuilding Lencioni. Met dit instrument krijgt uw team meer begrip voor elkaars aanvullende capaciteiten en achtergronden. Aan de hand van 5 niveaus (van vertrouwen tot en met resultaat) worden praktische oefeningen aangeboden. Agathos past deze methodiek al vele jaren met succes toe op bestaande teams.

Adviesvaardigheden. Er is veel geschreven over adviesvaardigheden en processen, maar welke vaardigheid past het best bij jou? Aan de hand van een gestructureerde vragenlijst en een aanvullend gesprek achterhalen wij uw voorkeursstijlen als het gaat om adviseren. Vervolgens besluiten we samen met u welke aanvullende adviesstijlen noodzakelijk zijn en trainen en begeleiden u daarin.

Ongeschreven regels. Deze methodiek geeft inzicht in de wijze waarop ongeschreven regels voor een groot gedeelte de cultuur van de organisatie bepalen. Als je zicht hebt op deze regels dan kun je besluiten ze te accepteren of aan te pakken. Ongeschreven regels zijn mede gebaseerd op het boek van Scott Morgan.

Concerns Based Adoption Model (CBAM). Deze methodiek is bedoeld voor het meten van de betrokkenheid van medewerkers bij organisatieverandering. Vaak blijkt een dergelijke verandering een bepaalde volgorde te doorlopen. Elke volgorde kent zijn eigen interventies. Inzicht hierin maakt een verandering inzichtelijker, zowel voor medewerkers als ook voor managers.

Ambtelijke percepties. Beleid kun je op vele manieren vorm geven. Het beleidsonderwerp en de beleidscontext bepaalt in grote mate de manier waarop. Echter spelen persoonlijke voorkeuren ook een rol. Met dit instrument achterhalen wij de perceptie van beleidsadviseurs. Waar ligt je voorkeur als het gaat om beleidsvorming?