Leergangen

Leergang voor High Potentials (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
In deze leergang aandacht voor thema's zoals 'persoonlijk leiderschap', 'leidinggeven aan anderen', 'leidinggeven aan maatschappelijke opgaven' en 'de rol van de strategisch adviseur'. Deze 18 maanden durende leergang bestaat uit verschillende blokken (Action Learning opdrachten, Roulatieopdrachten en Maatschappelijke Oriëntatie).
Verder wordt de leergang vormgegeven door Ateliers (kennisbijeenkomsten), vaardigheden-modulen, intervisie en coaching.
Doel is om deze doelgroep binnen afzienbare tijd vaardig te maken voor het bekleden van essentiële posities binnen de organisatie.

Leergang voor Potentials van de provincie
Vanuit strategisch personeelsbeleid is het goed om voortdurend de vraag stellen welke kwaliteiten er in de nabije toekomst nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van de organisatie i.r.t. nieuwe maatschappelijke opgaven. Met deze gedachte is de leergang voor Potentials gestart. Een tweejarig programma waarin in de vorm van een 'learning journey' een reis gemaakt wordt langs nieuwe ontwikkelingen en inzichten, inspirerende inleiders en veel aandacht voor reflectie op eigen overtuigen en handelen.

Leergang voor trainees
Dit twee jaar durend programma richt zich op het - versneld - opleiden van provinciale ambtenaren. Na een zorgvuldige selectie maken de trainees kennis met een groot aantal onderwerpen (vakinhoudelijk, werkvormen, werken in een politiek-bestuurlijke context). Daarnaast wordt er coaching aangeboden en krijgen trainees opdrachten vanuit de eigen organisatie. Vaardigheden ontwikkelen vormt een belangrijk elementen binnen dit traject (o.a. met behulp van simulatie op basis van eigen casuïstiek).

Leergang voor Technische trainees van vier provincies
Met als doel om als provincie en aantrekkelijke werkgever te zijn, ook voor technische trainees, is dit traject gestart. Dit betekent veel aandacht voor de specifieke context van de provincie en uiteraard, veel aandacht voor de meer technisch georiënteerde (maatschappelijke) opgaven waar de provincie voor staat (zoals: big-data, infrastructuur, energie, milieu, circulaire economie, klimaat-adaptatie).

Leergang voor Junior experts
In deze kleinere leergang is er aandacht voor met name de sociale vaardigheden relevant in een politiek-bestuurlijke context (adviesvaardigheden, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, inzicht en invloed, presenteren).

Leergangen

Leergang voor Strategische beleidsadviseurs (LSBA)
Maar liefst 18 onderwerpen komen in 5 Ateliers voorbij. Van het analyseren van een vijftal bepalende arena’s tot en met een inleiding over Framing en sturingsparadigma's. Daarnaast ook aandacht voor social media, lobbyen, integriteit, communicatie, financiën en ongeschreven regels.  Na deze leergang heeft u een breed zicht gekregen op het ambacht dat ‘beleid maken’ heet. De leergang kent een aantal ervaringsdeskundigen als inleiders waaronder Prof. Mark van Twist en Prof. Hans de Bruijn.

Leergang Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit (PBS)
Politiek Bestuurlijk Inzicht en Sensitiviteit is eigenlijk een ‘must’ voor iedereen die werkzaam is in het publieke domein. Deze leergang, uiteraard aangepast aan de wensen en werkzaamheden van de deelnemers, biedt u inzicht in de boeiende arena van politieke en bestuurlijke contexten. U leert nog sneller inzien wat er speelt en waarom iets speelt. U krijgt handvatten om PBS beter te begrijpen. De simulatie geeft u de mogelijkheden nieuwe vaardigheden aan te leren. Ook wordt er aandacht besteed aan wanneer u een signaal moet escaleren omdat het wellicht een bestuurder of uw organisatie raakt. De leergang bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 dagen. Uw eigen casuïstiek vormt de rode draad.

Leergang PPP (Projecten, Programma's en Processen)
Soms is het bij aanvang van een opdracht lastig om te bepalen op welke wijze deze het beste opgepakt kan worden. Projecten zijn concreet en met een deadline, procesmanagement zetten we vaak in als er meerdere partijen betrokken zijn en je er als opdrachtnemer afhankelijk van bent. Programma zijn buitengewoon nuttig als de opgave meer elementen bevat die door meerdere projecten opgepakt kunnen worden. In deze leergang bekijken we aan de hand van concrete opgaven welke werkwijze de meeste garantie op succes geeft. Ook de rol van Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt aan bod.

Leergang Projectmatig Creëren (verdieping PMC)
PMC is een effectief antwoord op uitdagingen die zich minder lenen voor de strakke aanpak van projectmatig werken. Met PMC maakt u kennis met vaardigheden die beter passen bij een projectmatige aanpak in een meer bestuurlijke context. Vier elementen (de methodiek, u als projectleider of medewerker, de opdrachtgever en de eigen organisatie), samen met uw eigen casuïstiek vormen de rode draad. PMC wordt door steeds meer overheidsorganisaties toegepast.

Leergang procesmanagement (verdieping)
In deze leergang krijgt u zicht en handvatten die alles te maken hebben met het procesmatig aanpakken van een verandering of beleidsonderwerp. Aan de orde komen wanneer een procesbenadering effectief is, het ontwerpen van een dergelijke proces en het managen ervan. Een simulatie maakt onderdeel uit van deze leergang.