Leidinggevende talenten

leidinggevenLeidinggeven aan professionals
“Niet doen”, is de titel van het boek van Weggeman over het leidinggeven aan professionals. Maar wat dan? Aan de hand van veel opgedane situaties en ervaringen EN casuïstiek van de deelnemers gaan we aan de slag met de wijze waarop professionals aangestuurd willen worden. Want aansturen is niet het probleem, wel de wijze waarop. In deze leergang staan we uitgebreid stil bij o.a. het creëren van een collectieve ambitie samen met je professionals, innovatie en excellence met behoud van de productie, sturen op output, bieden van continue leermogelijkheden, zorg dat je een hitteschild bent tussen de organisatie en jouw professionals.

Verandering
Veranderen is een proces van veel tijd, energie en gedoe. Niets gaat vanzelf en dat geldt zeker voor het leidinggeven aan veranderingen. Maar er is ook veel geschreven en bedacht. Nuttige tips, succesverhalen en andere wetenswaardigheden. In deze leergang gaan we in de vorm van Ateliers aan de slag met de verandering die jij moet zien te realiseren. We analyseren, reframen, passen aan en voorzien elke stap van procesinterventies, we proberen uit en staan achter je. Een leergang voor leiders die zich kwetsbaar durven op te stellen en weten dat een verandering ook hen verandert. Agathos maakt in deze leergang gebruik van inleiders met veel ervaringsdeskundigheid uit zowel de overheid als bedrijfsleven. Soms zijn dat succesverhalen, soms zijn dat mislukkingen waarvan heel veel geleerd is.

Teams
Leidinggeven aan een team is iets anders dan aan een afdeling. Vaak ontbreken de formele hiërarchische instrumenten zoals beoordeling en beloning. Maar er moet wel een resultaat behaald worden met medewerkers uit andere directies/afdelingen en disciplines. De leergang leidinggeven aan teams gaat uit van de specifieke situatie zoals hiervoor beschreven. Sturen zonder directe macht. Maar hoe krijg je (informele) invloed? Hoe krijg je het beste uit het team? Is een andere samenstelling in deze fase van het project beter?

Projecten
Het leidinggeven aan projecten heeft zo haar eigen dimensies. Immers vaak is er geen sprake van een hiërarchische verhouding en moet je als projectleider op een andere wijze jouw medewerkers weten te binden aan het project. In deze training besteden we aandacht aan het opzetten van een projectteam, het aansturen van een projectteam en het zorgen voor continuïteit in bemensing. We doen dit met behulp van het concept van projectmatig creëren. Hierbij komen vier elementen aan de orde (WIJ als team, ZIJ van de buitenwereld, IK als teamlid en HET als het gaat over de instrumenten om een project succesvol te laten zijn). Deelnemers nemen hun eigen project mee als uitgangspunt voor deze training.