Onderwijs en kwaliteit

onderwijsOnderwijs en Inspectie
De onderwijsinspectie doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Wat te doen als uw school onvoldoende scoort? Agathos is gespecialiseerd in een adequate aanpak waarin de kwaliteit van uw school aangepakt wordt. Lesprogramma's worden onder de loep genomen en met docenten gesproken. In een samenwerking tussen leidinggevende, docenten en studenten wordt gezamenlijk gewerkt aan een verbeterd onderwijs.

Aanpak van verzuim, agressie of pesten
Verzuim en pesten horen in goed onderwijs niet thuis. Met deze overtuiging helpen wij onderwijsinstellingen met het terugdringen van verzuim en pesten. Verzuimaanpak doen we aan de hand van liefdevol confronteren. Regels stellen ten aanzien van aanwezigheid aan de ene kant, aantrekkelijk onderwijs bieden aan de andere kant. Tientallen interviews die we hebben gehouden onder scholieren geven aan dat men graag naar school komt als men ervaart dat er sprake is van een toegevoegde waarde. Op school leer je aanvullende competenties, leer je samenwerken, leer je van de anekdotes van die leraar die zo goed kan vertellen.
Het eerste wat we doen bij ‘Aanpak van pesten’ is het bespreekbaar maken van wat er aan de hand is. Geen tijd meer voor verhullende excuses, er is een serieus probleem. Is er een bepaalde doelgroep die gepest wordt? Welke spelregels stellen we hier op school? Stellen de leerkrachten de spelregels op of laten we het de leerlingen doen? Onder ander met gebruik van ‘passeer deze lijn’ confronteren we zowel leerlingen als docenten met de effecten van pesten.

Curriculum ontwikkeling
Onderwijs bereidt jongeren voor op deelname aan een maatschappij die voortdurend in ontwikkeling is. Dat vraagt grote inzet als het gaat om het maken van een curriculum dat robuust genoeg is om leerlingen daadwerkelijk voor te bereiden. Technologisering, de internationalisering, de individualisering en de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn enkele van de ontwikkelingen die invloed hebben op curriculum ontwikkeling. Agathos heeft onderwijskundigen die weten waar een goed curriculum uit kan bestaan. Samen met de docenten aan de slag voor een vernieuwd curriculum, e-learning toepassingen, (integrale-) werkopdrachten, reflectiemomenten, gebruik van social media, intervisie en uitdagende didactiek.

Didactiek
“… Lesgeven, het mooiste beroep van de wereld" vertelde een trotse docent van een ROC. “… Maar de leerlingen van nu zijn wel anders dan die van vroeger...”. Leerlingen veranderen omdat de maatschappij verandert. Leerlingen leren anders dan vroeger, wellicht niet beter, wel anders. In deze workshops gaan we samen met jou als docent aan de slag om te kijken waar de didactiek aangepast kan worden, meer uitdagende werkvormen, gebruik van internet op andere manieren dan men gewend is. We besteden zowel aandacht aan de digitale didactiek alsook aan het reguliere lesgeven voor de klas. Agathos beschikt over ervaren onderwijskundigen en docenten die weten hoe mooi het beroep is.