Opdrachten uitgelicht

Leergang voor High Potentials (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Een 18 maanden durend traject waarin de deelnemers kennis maken met persoonlijk leiderschap i.r.t nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Intervisie, coaching, opdrachten en inspirerende inleiders zorgen een aantrekkelijk, maar ook confronterend programma.

Leergang voor Potentials van een provincie
Strategisch personeelsbeleid betekent per definitie naar voren kijken. In deze leergang besteden we samen met de deelnemer aandacht aan de inzichten, overtuigingen en vaardigheden die noodzakelijk zijn om de nieuwe maatschappelijke opgaven succesvol op te pakken. Netwerkende overheid? maar wat betekent dit voor je persoonlijke ontwikkeling?

Politiek Bestuurlijk Inzicht en Sensitiviteit (PBIS) voor woningbouwcorporaties
Al van oudsher is sociale woningbouw een belangrijk politiek (beladen) onderwerp. In deze leergang aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, bestuurlijke invloed en politieke arena's. Wat kan je bijdrage, als medewerker van een corporatie, zijn binnen deze arena's?

Politiek Bestuurlijk Inzicht en Sensitiviteit (PBIS) voor omgevingsdiensten
Omgevingsdiensten bevinden zich op het snijvlak van politiek-bestuurlijke wensen en maatschappelijke ontwikkeling. De nieuwe Omgevingswet betekent een extra grote uitdaging om deze rol op dit snijvlak succesvol te vervullen. In deze leergang aandacht voor de verschillende arena's (maatschappelijk, politiek, bestuurlijk, media) die van invloed zijn op omgevingsdiensten

Leergang voor Strategische Beleidsadviseurs (LSBA)
In deze leergang wordt, door middel van het kijken van 'buiten naar binnen', verkend en bestudeerd welke ontwikkelingen welke gevolgen hebben voor de rol van de beleidsadviseur. Hierbij gaat het niet alleen om maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook relevante ontwikkeling in andere arena's (politiek, bestuurlijk, wetenschappelijk, journalistiek). meer dan 20 onderwerpen passeren de revue. Ervaringsdeskundigen vertellen over hun visie op de werkelijkheid en op mogelijke scenario's. In de leergang ook volop aandacht voor de eigen, individuele ontwikkeling. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: sturingsparadigma's, framing, geld en beleid, integriteit, bestuursstijlen,

Traineeprogramma's
Agathos ontwikkelt en begeleidt traineeprogramma's voor zowel provincies als (op onderdelen) voor de rijksoverheid. Kennis over de overheid wisselen elkaar af met specifieke vaardigheidstrainingen. Veel van het geleerde komt 'bij elkaar' in een simulatie en real live opdrachten.

Omgevingsmanagement
Elke organisatie heeft er mee te maken... Zicht hebben en houden op je omgeving. Waar zitten de belangrijkste stakeholders? Wie bepaalt onze gunfactor? Waar liggen nieuwe kansen? Agathos begeleidt organisaties met het helder krijgen van de eigen omgeving. Maar dan begint het pas. Welke consequenties moet de organisatie trekken uit deze omgevingsanalyse? Wat betekent de analyse voor de Front-office medewerkers en wat voor het te voeren beleid?

Politiek Bestuurlijk Inzicht
Agathos heeft voor het KNMI ruim 80 medewerkers getraind inzake Politiek en Bestuurlijk Inzicht. Het blijkt dat ook een specialistisch instituut als het KNMI veel relaties heeft met de (Haagse) politiek. Door middel van een uitgebreide en door de deelnemers gemaakte actoren analyse, wordt duidelijk wat de invloed is van de politiek op het KNMI, maar ook welke rol het KNMI speelt in bijvoorbeeld de wetenschappelijke wereld en in de journalistieke arena. Daarnaast werd er een simulatie gespeeld waarin weerswaarschuwingen en mogelijke andere scenario's werden uitgespeeld. Voor deze leergang zijn interviews gehouden met stakeholders van het instituut.

Proces van opdrachtgever en opdrachtnemer
Agathos heeft voor 330 Beleidsmedewerkers een simulatie ontwikkeld en gerealiseerd waarin men effectief en efficiënt moest omgaan met een Opdrachtgever en Opdrachtnemer. In deze meer dan 2 dagdelen durende simulatie kregen de deelnemers de gelegenheid om vanuit verschillende rollen (opdrachtgever, opdrachtnemer en bestuurlijk opdrachtgever) succes te behalen. Tijdens de simulatie kreeg men te maken met veel ‘druk van buitenaf’ gevormd door verontruste bewoners, media en politieke druk.