Opdrachtgevers en wat ze van ons vinden

Recente feedback van onze opdrachtgevers

 • Heldere feedback tijdens de rollenspelen ontvangen, daar kan ik verder mee (deelnemer leergang 'Inzicht & Invloed')
 • Agathos heeft een nieuwe leergang ontwikkeld die niet alleen populair was bij beleidsadviseurs maar ook bij medewerkers van andere directies en zodoende ook verbinding bracht (opdrachtgever provincie Noord-Holland)
 • De rol van leidinggevende is gedurende de begeleiding van Agathos duidelijker geworden evenals de 360 graden feedback en het gebruik van eigen casuïstiek (opdrachtgever directie Beleid)
 • De coach was voor mij een rots in de branding gedurende een zeer onrustige periode in mijn carrière (coachee)
 • Agathos begeleiders hebben veel verstand van onze werkcontext (deelnemer LSBA)
 • De adviseurs van Agathos hebben ons een stevige spiegel voorgehouden (deelnemer PPP-traject)
 • Agathos begeleiders zijn zeer goed op de hoogte van recente ontwikkelingen in het Publieke Domein (deelnemer LSBA)
 • Zowel het team als de manager zijn echt veranderd. Men is actiever geworden en men neemt meer verantwoordelijkheid. Ik ben zeer tevreden met het resultaat dat door Agathos is begeleid. (directeur/opdrachtgever ROC)
 • Wij scoren Agathos op alle evaluatieonderdelen een 9 vanwege de impactvolle workshop over Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit en Omgevingsmanagement (opdrachtgever DCMR)
 • de teambuilding die door agathos is begeleid scoort op alle onderdelen een 9 (opdrachtgever OV, provincie Noord-Holland)
 • Evert is een zeer kundig adviseur die een hele lastige opdracht met grote tijdsdruk voortvarend heeft opgepakt en in korte tijd al goede resultaten heeft geboekt (opdrachtgever ministerie van Veiligheid & Justitie)
 • Wat betreft de kennis, aanpak, houding, vaardigheden en acceptatie verkrijgend, scoren wij de adviseurs van Agathos op een 9 (CBS, Leidschendam)
 • Wat betreft de kwaliteit van de Agathos adviseur geven wij een 9 (gemeente Langedijk)
 • Wat betreft de kwaliteit van de de Agathos begeleider is onze waardering een 8 (opdrachtgever Statendag over integriteit bij een provincie)
 • De kwaliteit van de Agathos trainers/adviseurs en acteurs scoren wij op een 10 (opdrachtgever 'intersectordagen' (300 deelnemers)  over Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap)

 

logo-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie-van-veiligheid-en-justitie

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Ministerie VWS

Ministerie van VWS

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ministerie van sociale samen

Ministerie van Sociale Zaken

 

onderwijs
Onderwijs

 • ROC van Amsterdam,  ROC VMBO, ROC op Maat
 • ROC De Voortwijzer, ROC Flevoland, ROC Airport Amsterdam
 • Windesheim Zwolle
 • ID college

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 • Directie Persoonsgebonden Budget
 • Regionale afdelingen
 • Directie Sociale Zaken

Overige overheidsorganisaties

Overige overheidsorganisaties (ZBO's-Agentschappen)

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (Heerlen en Den Haag)
 • Algemene Rekenkamer
 • Rijksrecherche
 • Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees
 • Voedsel en Warenautoriteit
 • RIVM, Bilthoven
 • Nationale Ombudsman
 • Centraal Bureau Rijvaardigheid
 • DCMR (Miieudienst Rijnmond)

GEMEENTEN

Gemeenten

 • Bestuursdienst gemeente Amsterdam
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Ermelo
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Tiel
 • Gemeente Wassenaar
 • Gemeente Papendrecht

 

 

 

Provincies

 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Flevoland

BEDRIJFSLEVEN

Bedrijfsleven - profit/organisaties

 • Tempo Team Uitzendbureau
 • Achmea, Divisie Directe Distributie
 • Jones Lang Lasalle makelaars
 • ABN AMRO
 • Nutricia Nederland
 • Theater Odeon de Spiegel
 • Schiphol

WOONINGBOUW

Woningbouwcorporaties

 • Vidomes
 • Groene Stad Almere
 • Kleurrijk Wonen Culemborg
 • GroenWest Wonen
 • Stichting Woonbelangen Weidegebied Woerden
 • Woonstichting Barneveld
 • Staedion (Den Haag)

ZORG

Zorg

 • Sensia-zorg
 • Flexi Cura

ANDERE

Andere organisaties

 • Stichting Kinderopvang Velsen
 • Consument en Veiligheid
 • Stichting Sanquin Bloedvoorziening
 • SIOO Utrecht
 • Wereld Natuur Fonds
 • Radio1

Partners waarmee we graag samenwerken
Complexe uitdagingen vragen om een meervoudige aanpak. Daarom werken we graag samen met onze collega’s die gespecialiseerd zijn. Hieronder treft u onze belangrijkste samenwerkingspartners aan

Voor het maken van video-opnamen werken we graag samen met Framewerk van medeoprichter Bart Voorsluis. Framewerk kan snel professioneel leveren van gemonteerde opnamen. www.framewerk.nl

Voor het werken met acteurs maken we graag gebruik van de acteurs van KAPOK. Dit amsterdamse acteursbureau bewijst al vele jaren de top te zijn van onder ander het leveren van trainigsacteurs. Maar ze doen veel meer. www.kapok.nl

Voor ons netwerk en maken van website maken we graag gebruik van Polar ICT. Dit bedrijf is in staat om snel en professioneel te leveren en zijn al jaren in staat om ons netwerk up to date te houden. www.polarict.nl

Voor opdrachten rondom de invoering van de Nieuwe Omgevingswet werken we graag samen met Awareness. Dit bureau heeft enorm veel ervaring met het thema 'beleidsmarketing' een naar ons idee onmisbare schakel bij succesvolle uitvoering van nieuwe beleid.  Awareness http://www.awareness.nl  is gevestigd in Den Haag.

Voor een adequate wijze van reflecteren op gedrag (360) werken we samen met IKSO. Zij hebben een systeem (en bijbehorende app) ontwikkeld waarbij deelnemers zelf hun competenties en talenten aanbieden voor feedback. http://www.ikso.nl