Opdrachtgevers en wat ze van ons vinden

Recente feedback van onze opdrachtgevers

 • Ik heb de samenwerking met Agathos en met Evert Versluis bijzonder gewaardeerd. Evert verstaat zijn vak van adviseur en trainer zeer goed. Hij weet sterk de behoefte van de klant te vertalen naar een programma dat zowel aansluit bij de doelgroep als bij de ontwikkeling van de organisatie. Hij weet als geen ander draagvlak te creëren en beweegt zich soepel op alle niveaus door de organisatie. (feedback van OG van het traineeprogramma's provincie NH na 6 jaar samenwerking).
 • Het netwerk van Agathos is groot en zo ook de kennis van het openbaar bestuur. Naast dit alles is Evert een bijzonder prettig mens om mee samen te werken en weet hij in de samenwerking een fijne professionele relatie te creëren. Onze zes jaar samenwerking was meer dan de moeite waard. (feedback van OG van het  traineeprogramma's provincie NH na 6 jaar samenwerking).
 • Heldere feedback tijdens de rollenspelen ontvangen, daar kan ik verder mee. (deelnemer leergang 'Inzicht & Invloed')
 • Agathos heeft een nieuwe leergang ontwikkeld die niet alleen populair was bij beleidsadviseurs maar ook bij medewerkers van andere directies en zodoende ook verbinding bracht. (opdrachtgever provincie Noord-Holland)
 • De rol van leidinggevende is gedurende de begeleiding van Agathos duidelijker geworden evenals de 360 graden feedback en het gebruik van eigen casuïstiek. (opdrachtgever directie Beleid)
 • De coach was voor mij een rots in de branding gedurende een zeer onrustige periode in mijn carrière. (coachee)
 • Agathos begeleiders hebben veel verstand van onze werkcontext. (deelnemer LSBA)
 • De adviseurs van Agathos hebben ons een stevige spiegel voorgehouden. (deelnemer Projecten, Programma's en Processen-traject)
 • Agathos begeleiders zijn zeer goed op de hoogte van recente ontwikkelingen in het Publieke Domein. (deelnemer LSBA)
 • Zowel het team als de manager zijn echt veranderd. Men is actiever geworden en men neemt meer verantwoordelijkheid. Ik ben zeer tevreden met het resultaat dat door Agathos is begeleid. (directeur/opdrachtgever ROC)
 • Wij scoren Agathos op alle evaluatieonderdelen een 9 vanwege de impactvolle workshop over Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit en Omgevingsmanagement (opdrachtgever DCMR)
 • de teambuilding die door agathos is begeleid scoort op alle onderdelen een 9 (opdrachtgever OV, provincie Noord-Holland)
 • Evert is een zeer kundig adviseur die een hele lastige opdracht met grote tijdsdruk voortvarend heeft opgepakt en in korte tijd al goede resultaten heeft geboekt (opdrachtgever Ministerie van Veiligheid & Justitie)
 • Wat betreft de kennis, aanpak, houding, vaardigheden en acceptatie verkrijgend, scoren wij de adviseurs van Agathos op een 9 (CBS, Leidschendam)
 • Wat betreft de kwaliteit van de Agathos adviseur geven wij een 9 (Gemeente Langedijk)
 • Wat betreft de kwaliteit van de de Agathos begeleider is onze waardering een 8 (Opdrachtgever Statendag over integriteit bij een provincie)
 • De kwaliteit van de Agathos trainers/adviseurs en acteurs scoren wij op een 10 (Opdrachtgever 'intersectordagen' (300 deelnemers) over Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap)

logo-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie-van-veiligheid-en-justitie

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Ministerie VWS

Ministerie van VWS

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ministerie van sociale samen

Ministerie van Sociale Zaken

onderwijs
Onderwijs

 • ROC van Amsterdam,  ROC VMBO, ROC op Maat
 • ROC De Voortwijzer, ROC Flevoland, ROC Airport Amsterdam
 • Windesheim Zwolle
 • ID college

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 • Directie Persoonsgebonden Budget
 • Regionale afdelingen
 • Directie Sociale Zaken

Overige overheidsorganisaties

Overige overheidsorganisaties (ZBO's-Agentschappen)

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (Heerlen en Den Haag)
 • Algemene Rekenkamer
 • Rijksrecherche
 • Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees
 • Voedsel en Warenautoriteit
 • RIVM, Bilthoven
 • Nationale Ombudsman
 • Centraal Bureau Rijvaardigheid
 • DCMR (Milieudienst Rijnmond)

Gemeenten

 • Gemeente Voorschoten
 • Bestuursdienst gemeente Amsterdam
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Ermelo
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Tiel
 • Gemeente Wassenaar
 • Gemeente Papendrecht

 

Provincies

 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Flevoland

BEDRIJFSLEVEN

Bedrijfsleven - profit/organisaties

 • Tempo Team Uitzendbureau
 • Achmea, Divisie Directe Distributie
 • Jones Lang Lasalle makelaars
 • ABN AMRO
 • Nutricia Nederland
 • Theater Odeon de Spiegel
 • Schiphol

WOONINGBOUW

Woningbouwcorporaties

 • Vidomes
 • Groene Stad Almere
 • Kleurrijk Wonen Culemborg
 • GroenWest Wonen
 • Stichting Woonbelangen Weidegebied Woerden
 • Woonstichting Barneveld
 • Staedion (Den Haag)

ZORG

Zorg

 • Sensia-zorg
 • Flexi Cura

ANDERE

Andere organisaties

 • Stichting Kinderopvang Velsen
 • Consument en Veiligheid
 • Stichting Sanquin Bloedvoorziening
 • SIOO Utrecht
 • Wereld Natuur Fonds
 • Radio1

Partners waarmee we graag samenwerken
Complexe uitdagingen vragen om een meervoudige aanpak. Daarom werken we graag samen met onze collega’s die gespecialiseerd zijn. Hieronder treft u onze belangrijkste samenwerkingspartners aan

Voor het werken met acteurs maken we graag gebruik van de acteurs van KAPOK. Dit Amsterdamse acteursbureau bewijst al vele jaren de top te zijn van onder ander het leveren van trainingsacteurs. Maar ze doen veel meer. www.kapok.nl

Voor ons netwerk en maken van website maken we graag gebruik van Polar ICT. Dit bedrijf is in staat om snel en professioneel te leveren en zijn al jaren in staat om ons netwerk up to date te houden. www.polarict.nl

Voor een adequate wijze van reflecteren op gedrag (360) werken we samen met IKSO. Zij hebben een systeem (en bijbehorende app) ontwikkeld waarbij deelnemers zelf hun competenties en talenten aanbieden voor feedback. http://www.ikso.nl

Agathos werkt voor een onderdeel van haar High Potential Programma's samen met History@Work. Zij geven workshops en trainingen aan de hand van geschiedenis en kunst, op unieke locaties zoals het Mauritshuis in Den Haag of het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Deze trainingen gaan over leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Kunst en geschiedenis leren ons namelijk dat de wereld niet eenduidig is. Om goed te functioneren heb je nuance, kennis en empathie nodig. Door te kijken naar kunst en geschiedenis, stel je je open voor de wereld en ideeën van anderen.  www.historyatwork.nl