Omgevingswet

De Omgevingswet en Agathos in enkele woorden


 

De nieuwe op stapel staande Omgevingswet integreert meer dan 25 wetten (en AMvB's) op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.  aanleiding is dat in de oude situatie de oude wetten niet meer aan sluiten bij de behoefte van deze tijd en weinig integraal waren. Hierdoor ging er veel tijd verloren voor aanvragers.  Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijke systeem ‘eenvoudig beter’ maken. Dit betekent ook dat de burger nadrukkelijker betrokken zal worden bij zaken die met de omgeving te maken hebben.

Ondersteuning door Agathos
Ambtenaren zullen in de nieuwe situatie op een andere wijze omgaan met de aanvraag van bijvoorbeeld vergunningen. Maar ook de totstandkoming van een omgevingsvisie vraagt een nieuwe attitude . In de vele publicaties over de invoering van de Omgevingswet wordt aangegeven dat invoering van de Omgevingswet 30% inhoud betreft en 70% cultuurverandering.Om de nieuwe werkwijzen goed, zorgvuldig en snel te ontwikkelen, heeft Agathos simulaties, en diensten ontwikkeld om dit veranderproces te ondersteunen.

Toolbox Omgevingswet
Agathos en Awareness hebben hun ervaring en deskundigheid gebundeld waar het gaat om het maximaal ondersteunen van organisaties bij de verdere invoering van de OW.

Onder de Omgevingswet ligt de nadruk meer op vooraf de goede kaders stellen en de partijen meer met elkaar verbinden. Onze kennis en ervaring met organisatie en communicatie hebben wij in een toolbox gebundeld.

In die toolbox zijn enkele producten verzameld, zoals een Quick Scan, Ambitieatelier en een Plan van Aanpak. Met de Quick Scan Omgevingswet brengen we in kaart waar uw organisatie staat. In een Ambitieatelier helpen we de koers te bepalen. En in een Plan van Aanpak werken we de stappen uit die uw organisatie nog moet zetten en hoe medewerkers daarop voorbereid kunnen worden.

Ons uitgangspunt is dat het vroegtijdig betrekken van de juiste belanghebbenden leidt tot meer draagvlag en hogere plankwaliteit. Met onze ervaring met participatie en verandermanagement helpen we duurzame relaties op te bouwen en overheden mee te nemen in de vereiste cultuurverandering.

Hier leest u meer over de toolbox.

Optimaal omgaan met de Omgevingswet
Wat ambitie, organisatie en participatie betekenen voor anders omgaan met de omgeving

De invoering van de Omgevingswet komt steeds dichterbij! De wet biedt een unieke kans om anders te gaan werken. Tegelijkertijd stelt de wet gemeenten en omgevingsdiensten – en u als (hoofd)-verantwoordelijke voor de implementatie ervan – voor verschillende uitdagingen:

  • Ambitie: Gaan we voor een ‘structuurvisie+’ of kunnen en durven we meer? Hoe leggen we de verbinding tussen de gewenste toekomst en de huidige situatie?
  • Organisatie: Kan mijn gemeente of omgevingsdienst van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’ werken? Wat is ervoor nodig om echt integraal te werken? Hoe krijg ik mijn organisatie mee in de gewenste richting?
  • Participatie: Hoe houden we participatie beheersbaar? Hoe kan iedereen meedoen? Hoe bereiken we ook wie vaak niet bereikt wordt? Welke kansen biedt omgevingswet voor een duurzame en vruchtbare relatie met de omgeving?
  • Omgevingsvisie/plan: Loslaten in vertrouwen klinkt leuk, maar hoe voorkom je willekeur? Hoe leidt maatwerk niet tot precedentwerking? Wat zijn de verschillen met een reguliere structuurvisie of het gebruikelijke bestemmingsplan?

Over ons
De kracht Agathos en Awareness als bureaucombinatie is het begeleiden van omgevingsdiensten en gemeenten bij het samen met belanghebbenden bouwen aan een hoogwaardige leefomgeving. Ons uitgangspunt is dat het vroegtijdig in het proces betrekken van de juiste belanghebbenden leidt tot hogere plankwaliteit en meer draagvlak. Wij weten wat er nodig is om duurzame relaties op te bouwen en overheden mee te nemen in de vereiste (cultuur)verandering.

Voor wie werken wij?
Met ons productenaanbod helpen wij programmamanagers, afdelingshoofden, verandermanagers, implementatiemanagers, coördinatoren, teamleiders en projectleiders invulling te geven aan anders omgaan met de Omgevingswet. Met als doel betere plannen met meer draagvlak.

Onze toolbox Omgevingswet
De Omgevingswet biedt een unieke kans om anders te gaan werken als gemeente of omgevingsdienst. Intern ontschot en extern meer mét in plaats van voor de samenleving. De wet stelt u ook voor verschillende uitdagingen. Op basis van onze ervaring en elk vanuit onze eigen discipline hebben wij deze toolbox ontwikkeld. En omdat elke gemeente of omgevingsdienst anders is, gaan we graag het gesprek aan om samen met u nieuwe tools te ontwikkelen!

 

Ambitieatelier
Een laagdrempelige workshop om samen met de hele organisatie (ambtenaren /raad/College/) de ambitie met de Omgevingswet te bepalen. Een onmisbaar gesprek om de verbinding te kunnen leggen tussen de eigen organisatie en de samenleving en tussen ambitie en de dagelijkse praktijk.

 

 

 

QuickScan Omgevingswet
Na de scan weet je binnen twee weken precies hoe Omgevingswetproof uw organisatie is en welke van de aspecten (ambitie, organisatie, participatie, omgevingsvisie/plan) het meeste aandacht behoeven.

 

 

 

Plan van Aanpak invoering Omgevingswet
Concretiseren! Van ambitie via Omgevingsvisie en –plan naar een mooiere leefomgeving. Afhankelijk van de behoefte van uw organisatie denken, schrijven, plannen onze adviseurs met jullie mee. Wij luisteren en ondersteunen bij het maken van (soms) moeilijke keuzes in een maatschappelijk, politiek-bestuurlijke context.

 

 

Trainingen en serious games
In onze training ‘Optimaal omgaan met de omgeving(swet)’ behandelen we het waarom, hoe en wat van de wet. We bieden methoden en handvatten om meer integraal en participatief te werken. Omdat iedere overheidsorganisatie verschilt ontwikkelen wij deze en andere trainingen op maat. Dit doen we op basis van de formule: performance= competenties (kennis en vaardigheden) * commitment (overtuiging) * conditie (het mogen en de daarbij behorende randvoorwaarden).

 

Procesbegeleiding participatieproces
Samen met u ontwikkelen we dé participatieaanpak die past bij uw organisatie. Tablet-talks, pop-up bijeenkomsten bij een moskee of supermarkt, twittercafé’s: het kan allemaal! Maar het gaat niet alleen om de inzet van leuke middelen. Met u creëren wij de randvoorwaarden om met de omgeving een nog mooiere organisatie te bouwen. Een organisatie die in staat is het verschil te maken door belangen te verbinden.

 

 

Procesbegeleiding ontwikkelen Omgevingsvisie/plan
In deze tool komen alle onderdelen van de omgevingswet samen. Het resultaat is een breed gedragen en kwalitatief sterke stip op de horizon.  Samen met u betrekken we de omgeving op een beheersbare en duurzame manier. En nemen we de organisatie mee in de nieuwe manier van werken.