Spelproces bij organisatieverandering

Veranderen levert vaak een hoop gedoe op zeker in het complexe veld waarin overheidsorganisaties zich bevinden. Maar het kan wellicht ook anders bijv. via het 'spelproces'.  Het 'spelproces' kan gezien worden als metafoor van het voetballen. een waardevolle bijdrage werd geleverd door Jaap Boonstra die de bedenker is van deze metafoor.
Met deze aanpak proberen we veranderingen speelser te maken , met meer ruimte voor meningen, percepties en nieuwe ideeën voor werkwijzen en met oog voor het spel EN de bal. Het 'spelproces' kent onderdelen zoals 'wat is onze spelambitie?', 'welk spelpatroon willen we graag spelen en zijn we goed in?' 'welke spelers hebben wij en welke spelers hebben andere partijen?' 'hoe gaan we het spel daadwerkelijk spelen?' en 'met welk resultaat?' maar ook besteden we aandacht aan de 'arena' waar het spel gespeeld wordt en niet te vergeten welke toeschouwers wat verwachten van ons spel. Kortom het 'spelproces' is een aardevolle metafoor die veranderen in ieder geval leuker maakt.

De adviseurs/begeleiders vaak Agathos maken graag en vaak gebruik van deze metafoor.