Evert is, samen met Joyce Kramp, eigenaar van Agathos.

Na het afronden van zijn studie Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht was Evert Versluis werkzaam als onderwijsbegeleider bij de Onderwijsbegeleidingsdienst in Vlaardingen. Daarna werkte hij bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Aanvankelijk als opleidingsadviseur, daarna als interne organisatieadviseur en hoofd P&O ad interim. Hij volgde de SIOO Postdoctorale Leergang en behaalde de titel Certified Management Consultant (CMC). Evert is lid van de Orde van Organisatieadviseurs.
In 1991 maakte Evert een overstap naar het trainings- en adviesbureau Circon te Amsterdam. Producten van zijn hand uit die periode zijn onder andere:

 • Het concept ‘training related consultancy’ samen met Leendert Koppelaar
 • Het Circon Regiemodel, een co-productie met Leendert Koppelaar en Willem van der Kroft
 • Een publicatie over ‘Large Group Interventions’ i.r.t  agressie trainingen

Sinds 2002 is Evert partner van Agathos. De afgelopen periode heeft Evert leertrajecten en trainingen opgezet en begeleid bij de ministeries van I&M Veiligheid en Justitie, EZ en bij o.a. Tempo Team. Momenteel verzorgt hij trainingstrajecten op het gebied van Politiek Bestuurlijk Inzicht, integriteit bij o.a. Provincies en Rijkswaterstaat.

Verder is Evert betrokken geweest bij het grootschalige veranderingstraject van het ROC in Amsterdam inzake verdere invoering van competentiemanagement. Daarnaast is hij projectleider rondom de leergangen Politiek en Bestuurlijk Inzicht en Sensitiviteit waar inmiddels meer dan 1900 deelnemers aan hebben deelgenomen. Hij heeft samen met enkele prominente politici een Masterclass ontwikkeld waarbij PBS aan de orde komt.
Specifieke opdrachten die hij heeft afgerond het afgelopen jaar waren onder andere:

 • Feedback geven en ontvangen
 • Ontwikkeling en uitvoering van de Leergang voor Strategische Beleidsadviseurs (LSBA)
 • Ontwikkeling en uitvoering van de Leergang procesmanagement
 • Ontwikkeling en uitvoering van de Leergang Projectmatig creëren
 • Agressie en emotie in de werksituatie (Inspectiediensten en woningbouwcorporaties)
 • Integriteit in het openbaar bestuur
 • Opdrachtgever en Opdrachtnemer (hoe werk je optimaal samen?)
 • Programmatisch en projectmatig werken

Daarnaast coacht Evert veel leidinggevenden binnen de rijksoverheid. Sinds 2009 doet hij dit ook via E-coaching. Evert heeft ook enkele zogenaamde Electronische Leeromgevingen ontwikkeld (ELO's) voor o.a. Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland.

Verder is Evert actief op het terrein van het thema integriteit binnen het openbaar bestuur.