Ewout Bomert is gefascineerd door communicatie van professionals in organisaties en die naar buiten toe richting klanten/burgers en de samenwerking tussen organisaties. Ewout is met name gebiologeerd door de aspecten interactie en proces in dat verhaal.

Wat er gebeurt en in de dynamiek tussen personen en groepen, hoe beïnvloed je die op positieve wijze, wat zijn de verschillende rollen en posities, wat is het verhaal dat verteld moet worden, hoe krijg ik mijn boodschap over het voetlicht bij weerstand en last but not least: wat zijn de (verborgen) drijfveren en hoe spelen die hun rol op wat er gebeurt? Met andere woorden: hoe speel je het spel? Tactisch, strategisch, maar vooral praktisch.

Wat hebben wij te doen, wie zijn de spelers in het veld, hoe doen we het nu en hoe willen we het doen en waar leidt dat toe? Wat is de verbindende factor?

Niet zo gek dat Ewout zich hier mee bezighoudt.

Opgeleid aan de Kleine Academie te Brussel heeft hij ruim 25 jaar ervaring als theater- en filmacteur en maakt hij veel bedrijfstheater over vraagstukken en dilemma’s van en in organisaties.

Na aan de Hoge School Utrecht een mediation opleiding gevolgd te hebben is hij procesbegeleider en veel gevraagd dagvoorzitter geworden. Hij maakt programma’s voor werkconferenties en begeleidt deze.

Daarnaast is hij mediator in met name het publieke domein.

Ewout geeft sinds een aantal jaren trainingen aan projectteams van o.a RWS, LNV en ambtenaren van gemeenten en provincies over publieksparticipatie en procesmanagement, de nieuwe rol van de overheid in dat perspectief: de regisseursrol. Voor dit laatste onderwerp volgde hij o.a. een master procesmanagement aan de Erasmus Universiteit.

Na de opleiding Systemische Dynamieken in Organisaties aan het Bert Hellinger Instituut begeleidt hij vastgelopen teams en professionals en bekijkt de onderliggende patronen en dynamieken van samenwerkingen vanuit een systemisch perspectief, wat is de onderlinge samenhang?

Hij bekwaamde zich in organisatie- en familieopstellingen aan hetzelfde Hellinger Instituut en volgde de opleiding Oplossingsgericht Coachen aan het Solution Centre om nog specifiekere en individuelere interventies toe te kunnen passen.

Daarnaast wordt zijn kijk op vraagstukken gevoed door korte opleidingen en trainingen, zoals: Appreciative Inquiry – Non Violent Communication – Storytelling- Deep Democracy en Building Conversations.

Al deze methodes en inzichten zijn erop gericht om de dialoog aan te (kunnen) gaan, helpen om de onderlinge verhoudingen te versterken – geven  inzicht in de eigen patronen en dynamieken van personen en groepen en ondersteunen om dit alles positief te beïnvloeden en te leiden naar een effectiever (persoonlijk) resultaat.

Ewout werkt in opdracht van commerciële organisaties, de non-profit sector (onderwijs en gezondheidszorg), maatschappelijke en welzijnsorganisaties als de verschillende overheden.