Mitzy heeft na dertien jaar in de advocatuur gewerkt te hebben, haar carrière vervolgd bij Agathos. Sinds 1 april 2019 vervult zij de functie van Projectcoördinator.
Mitzy zal haar grote werkervaring in de zakelijke dienstverlening gebruiken voor het uitvoeren van de diverse back-officewerkzaamheden bij Agathos die te maken hebben met het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en leergangen. Tevens is zij in deze functie een direct aanspreekpunt voor de deelnemers.