Niels van der Mast (1965) werkt al ruim 15 jaar als trainer en communicatieadviseur voor met name de overheid. In 1999 promoveerde hij op het proefschrift  ‘Woordenwisselingen’. In dit proefschrift gaat hij in op de wijze waarop beleidsschrijvers consensus over beleidsteksten bewerkstelligen. Ook geeft hij regelmatig interviews over de wijze waarop ambtenaren teksten schrijven. Zijn laatste interview in VNG-magazine is toegevoegd bij dit CV. Ook begeleidt Niels nog steeds studenten met hun master scripties voor de studierichting Communicatie en Informatiewetenschappen bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Naast zijn verbinding met Agathos is Niels ook verbonden aan de Hogeschool Windesheim en de Fontys Academy for Creative Industries.

Niels is in staat om op een onderhoudende wijze en met grote passie voor het geschreven woord de deelnemers te helpen bij het verder verbeteren van beleidsteksten.
Zijn pragmatische insteek maakt dat hij uitgaat van de teksten van zijn deelnemers. Samen met hen analyseert hij, scherpt hij aan en geeft hij praktische handvatten waar het gaat om de structuur en de stijl van de tekst. Ook besteedt hij zorgvuldig aandacht aan de wijze waarop de deelnemers de opdracht tot het schrijven van een memo, notitie of nota hebben gekregen.

Daarnaast  heeft Niels via diverse opleidingen (o.a. Systeemgericht Interveniëren in Organisaties) veel kennis en ervaring opgedaan in de werking van organisaties en het effect hiervan op de wijze waarop beleidsstukken geschreven worden.

Niels heeft inmiddels een waardevolle lijst van publicaties die nagenoeg allemaal betrekking hebben op het ambtelijk schrijven binnen de overheid