Olivier van Buren (1972) studeerde na het gymnasium in Rotterdam, Archeologie en Cultuurgeschiedenis van Mexico aan de Universiteit van Leiden, wat hij succesvol afrondde in 1997. Een fantastisch vak, maar Olivier zijn voorkeur bleek toch meer uit te gaan naar levende dan dode mensen.

Hij werkte daarna in de Nederlandse archeologie als veldmedewerker. Werkte vervolgens twee jaar bij KPN. Hij deed onderzoek naar een adequate wijze van reageren bij incidenten en calamiteiten.

Hierna werkte hij anderhalf jaar bij de gemeente Leiden als beleidsmedewerker, waar hij ook de leergang Kwaliteit van Beleid (ROI) volgde. Hij was belast met de formulering en implementatie van beleid op het gebied van woonomgeving en beheer van de openbare ruimte. Zijn grootste uitdaging was om de politieke wensen en praktische uitvoerbaarheid maximaal bij elkaar te brengen. In deze fase van zijn carrière heeft Olivier het spanningsveld tussen politieke wensen en ambtelijke haalbaarheid goed kunnen analyseren.

Hij begon zijn nieuwe carrière als jobcoach bij Instap, een organisatie die mensen met een handicap begeleidde bij het zoeken en behouden van werk; hier deed hij ook de cursus jobcoaching. Na drie jaar promoveerde Olivier tot manager van het team, waarbij hij een coachende en indien nodig confronterende stijl hanteerde. Gedurende deze periode deed hij de post-hbo opleiding strategisch management aan de Hogeschool van Leiden. Kort geleden volgde hij ook de training “train de trainer” van MEC-training. Na een recente fusie van Instap met Pantar Amsterdam besloot Olivier zijn droom verder na te jagen: het begeleiden van mensen bij veranderingen, als trainer, coach of manager. Dat doet hij sindsdien als zelfstandige en in die hoedanigheid is hij tevens verbonden aan Agathos.

De passie van Olivier is het onderzoeken en benoemen van drijfveren, zowel bij anderen als bij hemzelf. Waarom doen mensen de dingen die ze doen, welke overtuigingen leiden hen daarin? Dat kunnen benoemen zonder erover te oordelen, is de eerste stap naar de verandering van gedrag. Olivier heeft jaren ervaring in het begeleiden van mensen bij dit zelfonderzoek. Daarnaast heeft Olivier een grote interesse in (politieke, bestuurlijke en militaire) geschiedenis, waar hij ook veel uit put voor zijn werk. Alles is al een keer eerder gebeurd. Maar dat maakt het des te interessanter.