Visie op verandering

visie op veranderenWie niet verandert, loopt al snel achter de feiten aan. Veranderen is je (nog beter) aanpassen aan veranderende omstandigheden. Soms door een werkwijze, maar vaker gaat het om gedragsverandering. Agathos zoekt via ‘indirecte beïnvloeding’ naar duurzame verandering. We gaan hierbij uit van vier thema’s.

Allereerst is dat je karakter. We verschillen sterk van elkaar in karakter. Sommigen zijn introvert, anderen extravert (om de bekendste maar eens te noemen). Het is belangrijk dat je dit van jezelf onderkent en accepteert. Het vormt je basis. Tweede thema is je overtuiging. Je zult merken dat je overtuiging in grote mate je gedrag bepaalt en hoe je aankijkt tegen verandering. Het derde thema noemen we de kennis. Kennis die nodig is om bij te blijven, om nieuwe toepassingen te kunnen uitvoeren, nieuwe werkwijzen. Kennis op een aantrekkelijke wijze aanbieden, is eveneens de kracht van Agathos. Als laatste hebben we de vaardigheden. Hieruit blijkt of de verandering daadwerkelijk gaat werken. Agathos besteedt nadrukkelijk aandacht aan deze zichtbare resultaten.

Deze vier elementen bepalen tezamen uiteindelijk je gedrag. We werken bij Agathos liever aan de voorwaarden voor duurzame gedragsverandering via je overtuiging, je kennis en je vaardigheden dan via een van bovenaf opgelegde verandering. Op deze manier is veranderen uitdagend en zingevend.