Succes in politiek bestuurlijke context

PBC-leergang-en workshops
Veel van onze deelnemers en Opdrachtgever zijn werkzaam in een politiek-bestuurlijke context (PBC). Zowel op gemeentelijk-alsook provinciaal en rijksniveau. Onderwerpen die aan de orde komen tijdens onze PBC-leergangen (zowel generiek als maatwerk) zijn o.a.: (h) erkennen van bestuursstijlen, hoe willen bestuurders bediend worden?, verbinding maken tussen de horizontale-en verticale wereld, gebruik van framing  in de media, (h)erkennen van, voor de bestuurder en het dossier, relevante arena's.

Naast eigen expertise werken we amen met oud-bestuurders (Hans Alders, Jacques Wallage, Ed Nijpels, Jack de Vries en politiek-journalisten  zoals Jeroen van Dommelen, Ferry Mingele. Ook werken we samen met trendwatchers zoals Martijn Aslander.