Succes in politiek bestuurlijke context

PBC-leergang-en workshops
Veel van onze deelnemers en opdrachtgevers zijn werkzaam in een politiek-bestuurlijke context (PBC). Zowel op gemeentelijk-alsook provinciaal en rijksniveau.
Agathos ontwikkelt leergangen en workshops waarbij steeds de werksituatie i.r.t. PBC als uitgangspunt dienen (zowel generiek als maatwerk). Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. : (h) erkennen van verschillende bestuursstijlen en de consequenties hiervan voor de ambtelijke ondersteuning, hoe willen bestuurders bediend worden? verbinding maken tussen de horizontale-en verticale wereld, gebruik van framing  in de media, (h)erkennen van, voor de bestuurder relevante dossiers en arena's, wat te doen in een crisis? samenwerken tussen de bestuurlijke en de ambtelijke wereld. Tijdens de workshops wordt gewerkt met casuïstiek (video, geschreven casuïstiek) en actualiteiten. waar wenselijk vragen we een acteur de rol van bestuurder in te nemen.

Naast eigen expertise werken we samen met oud-bestuurders (Hans Alders, Jacques Wallage, Ed Nijpels, en politieke-journalisten . Ook werken we samen met trendwatchers zoals Martijn Aslander.

Onze leergangen en workshops realiseren we o.a. voor de provincie Zuid-Holland, Noord-Holland en enkele Omgevingsdiensten.