Agathos

Sterk in advisering en training binnen  Het Publieke Domein 

Lees meer

Welkom bij Agathos!

CORONA VIRUS

THE AGATHOS ONLINE ACADEMY

Alle fysieke Agathos trainingen,workshops en Ateliers zijn de afgelopen 3 weken omgezet in digitale bijeenkomsten via ©ZOOM,  ©Skype of webinars.
Als u deelnemer bent aan een van onze trajecten krijgt u tijdig bericht over deze 'digitale vervanging'.

Namens alle collega's van Agathos

Blijf gezond en snel tot ziens

Agathos ondersteunt publieke organisaties in hun aanpassing aan voortdurende veranderende omgevingen. Waarom?... Omdat het publieke domein een van de belangrijkste pijlers is voor een gezonde, sociale en veilige samenleving. Daar dragen wij met onze expertise graag aan bij. 
Visie op veranderen
Wie niets verandert, loopt al snel achter de feiten aan. Veranderen is je (nog beter) aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Agathos zoekt via ‘indirecte beïnvloeding’ naar duurzame verandering. We gaan uit van vier thema’s. Allereerst je talenten.
Waar ben je goed en én geeft je energie? Dit vormt je basis. Tweede thema is je overtuiging. Je zult merken dat je overtuiging in grote mate je gedrag bepaalt en hoe je aan kijkt tegen verandering. Derde thema noemen we de kennis. Kennis die nodig is om bij te blijven, om nieuwe toepassingen te kunnen uitvoeren, nieuwe werkwijzen. Kennis op een aantrekkelijke wijze aanbieden is de kracht van Agathos. Als laatste hebben we de vaardigheden. Welke vaardigheden zet je in bij een verandering en met welk resultaat? Deze vier elementen bepalen tezamen uiteindelijk je gedrag en effectiviteit. We werken bij Agathos graag aan de voorwaarden voor duurzame gedragsverandering via je overtuiging, je kennis en je vaardigheden. Als metafoor voor onze website hebben we 'zeilen' gekozen. Koers houden, stip op de horizon, teambuilding, scherp aan de wind koersen, tegenwind of juist de wind mee hebben, opbotsen tegen de golven.. Alles zit er in..
CEDEO
Agathos is sinds 2002 CEDEO gecertificeerd. Sindsdien jaar heeft Agathos, onafgebroken, een klanttevredenheid van gemiddeld meer dan 97%. Op de website van CEDEO kunt u onze audits lezen.
Orde van Organisatieadviseurs (OOA)
Een deel van de collega's is aangesloten bij de OOA. Dit betekent dat wij in onze werkwijze de spelregels van de OOA hanteren. Ook de professionalisering volgen we mede via het aanbod van de OOA.
CRBKO
Agathos is geregistreerd bij het CRKBO (Register Instellingen). In dit Register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kortdurend Beroepsonderwijs. De Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor Btw-vrijstelling.

Over Agathos

icon_oneWerkvormen

Agathos beschikt over veel verrassende en effectieve werkvormen.

Lees meer

icon_twoLaatste Nieuws

Lees hier de laatste ontwikkelingen.

Lees meer

icon_threeOpdrachtgevers

...... en wat ze van ons vinden.

Lees meer

icon_fourOpdrachten

Meer informatie over onze opdrachten en  aanpak.

 Lees meer

Onze Collega's

Contact

Agathos, Bevrijdingstraat 18, 1318 AP Almere
Telefoon: 036 - 202 40 30
E-mail: info@agathos.nl